Gulvfirma

Gulvfirma tilbyder alle slags gulvafslibning, gulvbehandling og afhøvling af gulve. Kontakt vores forretning og erfaren håndværker for en lille snak om dine drømme og forventninger til et nyafslebet bræddegulv. Som dygtig gulvvirksomhed, lytter vi til dig og skræddersyer en overflade som udfærdiges efter dit ønske. Derpå vil vores gulvspecialist trylle og give dig en overfladeløsning som du kun kan være glad for.

Gulvfirma
Gulvfirma

Hvad forstås ved et gulvfirma?

Kvaliteten af vores gulvarbejde kan for eksempel ses på antallet af stamkunder, som returnere igen og igen. Vore rutinerede gulvfolk yder herved en ekstra god gulvservice med kompetent gulvrådgivning og gulvvejledning. Derved får alle vore kunder den bedste gulvservice og et nyrenoveret trægulv i tiptop kvalitet.

Hvordan finder jeg et godt gulvfirma?

Alle typer gulvarbejde tilbydes af os, – dit lokale gulvfirma  Herunder:

 • gulvarbejde
 • afslibning af bordplade gør det selv
 • gulvudbedring
 • vask af ludbehandlet trægulv
 • afslibning køkkenbordplade

Samtale om dine parket- eller plankegulve skaber et okay samarbejde, der danner grundlag for opfyldelse af dine krav og forventninger . Derefter laves gulvopfriskningen som aftalt efter dine drømme og behov. Vi Kører i København, Aarhus og Odense plus resten af danmark samt kan tilslutte sig i al hast.

Kan gør-det-selv arbejde være en god idé?

Gulvafslibning, gulvbehandling og afhøvling kan udføres selv, skønt benyttelsen af et professionelt gulvfirma giver vel uført gulvarbejde. Et gulvforetagende som vores, har lokale gulvfolk med ekspertise og erfaring. Her benyttes ene og alene de bedste produkter og maskiner med bedste resultat til følge. Tag kontakt til os og undgå, at dit gør-det-selv gulvprojekt ender galt. Vi har flinke gulvfolk til at kontrollere de enorme kraftfulde maskiner til gulvafslibning Gulvmaskiner som kan destruere trægulvet ved fejlhåndtering. Gulvafhøvling, gulvfornyelse og gulvmaling er et svært metier, og laves derfor bedst af en erfaren medarbejder.

Hvorfor benytte et gulvfirma?

Gulvafhøvling og gulvafslibning der udføres af en dygtig fagmand er din sikkerhed for godt udført renovering. De stor maskiner til gulvafslibning må styres præcist samt tilrettes trægulvets beskaffenhed. Gulvslibningen laves med sandpapir og består af flere forskellige slibninger. Medarbejderen begynder med en grov sandpapir som efterhånden skiftes til finere og finere. Efter den afsluttende fine sandpapir er træet klar til en efterbehandling med hvid lak, sæbe, voks, hvid lud, hvid olie eller bejdse. Afslibningen kaldes også en fuldslibning og består af: polering, finslibning, mellemslibning, let slibning. Gør-det-selv afslibning af gulve foretages ved leje af gulvslibemaskine eller gulvsliber leje. Leje af maskine til gulvafslibning kan foretages hos gulvfirmaer og malerforretninger i de større byer. De er ofte misligeholdte som følge af ukyndige kunders brug samt anvendelse på forskellige overflade. Maskiner til gulvafslibning, hvor valsen ikke er plan, ødelægger træet. Ved at bruge et professionelt gulvfirma holdes en høj norm hver gang, og gulvopgaven foretages altid fejlfri.

 

Gulvfirma der løser alle typer gulvopgaver

gulvfirma og gulvmand der klarer alt når et trægulv skal friskes op.

Gulvfirma er vores base for det at udføre vores gulvvirke. Hvad er et gulvfirma? Vi er en mindre gulvvirksomhed der udfører alle former for gulvarbejde:

 • gulvfirma med speciale i bearbejdning af træ til trægulve. Gulvafslibning, gulvafhøvling og gulvbehandling af planekgulve, parketgulve og lame.Gulvafslibning
 • Gulvafhøvling
 • Gulvlægning
 • Gulvrestaurering
 • Gulvrenovering
 • Gulvopgaver
 • Gulvbehandling

Vi har i mange år arbejdet indenfor gulvbranchen og kan tilbyde dig en optimal gulvløsning til opfriskning af dit gamle trægulv. Det gælder uanset om dit gulvskal afslibes eller om der er træplanker eller parketstave der skal repareres eller udskiftes. Vi er et mindre gulvfirma som er lokalt forankret i Københavnsområdet med mange gulvopgaver på Amager, Valby og Frederiksberg. Vores kundekreds er efterhånden ret stor, alsidig og omfatter primært private husstande på Sjælland og Fyn.

Gulvfirma med gulvarbejde i centrum

Vore kunder skal tilgodeses med et gulvarbejde af høj kvalitet og vore mange års erfaring og viden med forskellige gulvopgaver afstedkommer en ensartet og høj kvalitet – hver gang. Det kommer naturligvis vore kunder tilgode samtidig med at vi lægger stor vægt på åbenhed og inddrage vore kunder i selve processen. Med andre ord har vi en god gulvservice hvor kunden er med både før, under og efter at selve gulvarbejdet er udført. Ved enhver form for gulvarbejde tilbyder vi særdeles fornuftige priser samt en stor fleksibilitet hvad gulvarbejdets udførsel angår. Det er vigtig for os at gulvarbejdet udføres til mindst mulig gene for dig som kunde. Derfor arbejder vi 7 dage om ugen hele året rundt. I forbindelse med renovering af trapper og især hovedtrapper sker det som regel i sen aften og nattetimer til mindst mulig gene for ejendommens beboere.

Gulvprojekt af forskellig slags udføres

I forbindelse med ethvert gulvprojekt (uanset størrelse) ved vi at der er mange spørgsmål. Det gælder både med hensyn til selve gulvarbejdets udførelse men også hvad materialevalg, koordinering, tid og økonomi angår. Derfor udfærdiger vi altid et tilbud på baggrund af kundens ønsker og behov hvorefter en forudgående snak har afstedkommet at gulvarbejdet udføres så det passer til de drømme som kunden har til det nyafslebet trægulvs endelige udssende. Og når kunden har taget den endelige beslutning fremsendes en ordrebekræftelse. Herefter rådgiver vi igennem hele fasen og er hele tiden til rådighed hvor du aktivt kan være med på sidelinien. Det sikrer at du hele tiden har føling med hvordan gulvarbejdet skrider frem men også at du kan godkende de enkelte delprocesser undervejs i gulvarbejdet. Det er en rigtig god tin for os og vore kunder at der sker en løbende godkendelse så det færdige resultat bliver som ønsket.

Gulvfirma med mange gulvkompetencer

gulvfirma med mange funktioner herunder gulvbearbejdning. Gulvafslibning gulvafhøvling og behandling med olie, lak og ludVore gulvkompetencer omfatter stort set alle gulvopgaver indenfor gulvbranchen. Vi har blot specialiseret os i træ og trægulv og beskæftiger os ikke med andre typer for gulvbelægning. Vi tager gerne del i større gulventrepriser og kan også håndtere større gulvprojekter på gulvrenoveringsprojekter og nybyggerier rundt omkring i landet. Endvidere deltager vi også i en del projekter med gulvrestaurering af fredede gulve i det ganske land. Det er ofte fredede bygninger som slotte, herregårde og kirker som har behov for at gulvet bliver istandsat og bragt tilbage i oprindelig stand. Her vores uddannelse, træteknisk og gulvtekniske erfaring grundlaget for denne type af trægulv.

Gulvrestaurering er et speciale

Vi tilfører gulvrestaurering en dimension som gør at der benyttes gamle traditionelle håndværksmæssige traditioner med det gamle, originale gulvgrej og gulvredskaber som dengang. I relation til nymoderne gulvteknik er det naturligvis en ældgammel og ikke særlig rationel måde at udføre gulvarbejdet på man alt andet lige, er det den rigtige måde at behandle et naturligt materiale og ældgammel gulv med respekt for det oprindelige. Og netop denne form for gulvopgaver giver os og vore medarbejdere en særdeles stor træteknisk erfaring og kunnen som vi kan tage med til det gulvarbejde som vi skal lave i din bolig.

“Vi lægger vægt på detaljen og på at udføre enhver form for gulvarbejde så nænsomt og blidt som overhovedet muligt, og det er i alle faser af selve gulvarbejdets udførsel.”

Den bedste gulvmand

Hvad er en gulvmand? En rigtig en af slagsen findes der mange af landet over. En gulvmand er i sagens natur en mand som udføres gulvarbejde og som er en fagperson indenfor sit felt nemlig at udføre gulvafslibning og gulvafhøvling. Det kan også være andre former for gulvprocesser afhængig af hvilken gulvbelægningstype vi taler om. Vi har valgt at specialisere os indenfor træ og trægulve og derfor er det den gulvtype som vi tager udgangspunkt i. En rigtig gulvmand er en passioneret håndværker som ånder og lever for sit virke at bearbejde trægulve så de bliver smukke til kundens tilfredshed. Det er endvidere en fagperson som kender alt til træ som det fleksible materiale det er og ved hvordan træ og trægulve reagerer ved belastning og i ekstreme situationer. Han har en trætekniske og gulvtekniske viden, som få andre, om sammensætning af træ som materiale samt hvordan de enkelte gulvtyper er udført og hvordan de kan benyttes afhængig af hinanden og forskellige behov i boligen eller hvor gulvet nu end skal benyttes. Han ved nøjagtig hvordan enhver form for problemstilling skal takles og har en viden og erfaring helt ud til fingerspidserne.

Gulvopgaver med kompleksitet

Ved at benytte os til din næste gulvopgaver vil du blive tilknyttet en sådan gulvmand. Og det vil sikre dig at du får lige nøjagtig det trægulv som du ønsker og mere til. Han vil forestå gulvrenoveringen eller gulvrestaureringen samt hvad der nu end skal til for at dine ønsker og behov for dit trægulv opfyldes bedst muligt. Han ved også, lige nøjdagtig, hvilke gulvprocesser der skal igangsættes for at gulvarbejdet udføres til tiden samt på den helt rigtige måde. Endvidere har han en stor viden og erfaring med de gulvprodukter, gulvmaterialer og gulvmaskiner der benyttes til gulvarbejdet.

NOTE: Du kan trygt henvende dig til gulvmagasinet.dk, vi er til for det samme. Enhver henvendelse er gratis og helt uforpligtende.

Gulvfagmand der kan sit fag

Når du benytte en rigtig gulvmand er du sikker på tryghed og kvalitet i det udførte gulvarbejde og du kan med ro i sindet tage for givet at der er taget hånd om gulvarbejdet som er grebet and på en dygtig og professionel måde. Så har du brug for en kvalificeret gulvpartner og solid gulvafslibning der kan sit kram? Er du velkommen til at kontakte os for en snak om netop dit trægulv. Vi kigger gerne forbi dig eller du er velkommen til at besøge vores gulvværksted, men ring lige først for at være sikker på at Børge eller en anden gulvmand er til stede i gulvsnedkeriet.